Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη /μέλους του www.fitness.reebok.gr υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η διαδικασία και οι υποχρεώσεις που προβλέπονται για τους υπεύθυνους συλλογής και επεξεργασίας από τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006, ως ισχύουν σήμερα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η adidas Hellas AE (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112 και Ζαμάνου 1, 16674, Γλυφάδα, τηλ 2108930800) εφεξής η ‘Reebok’, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου και για αυτό δεσμεύεται και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του ιστότοπου.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών γίνεται πάντοτε κατόπιν σχετικής ειδικής ενημέρωσής τους αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, το σκοπό της επεξεργασίας καθώς και τα σχετικά δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης ή αντίρρησης των χρηστών στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται εκ του νόμου, η Reebok φροντίζει ώστε να λάβει κάθε άδεια από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
Η Reebok διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων με τη δημοσίευση τροποποιήσεων μέσω του www.fitness.reebok.gr. Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του www.fitness.reebok.gr θα ενημερωθούν μέσω email για οποιαδήποτε ουσιώδη και σημαντική αλλαγή στους εν λόγω όρους. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες του www.fitness.reebok.gr παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του www.fitness.reebok.gr συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η Reebok συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του www.fitness.reebok.gr, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν στα πλαίσια των σκοπών χρήσης του www.fitness.reebok.gr, των προσφερόμενων σε αυτό υπηρεσιών και λειτουργιών και για το σκοπό της συμμετοχής τους στις αθλητικές δράσεις. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται στη www.fitness.reebok.gr είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η Reebok δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών / χρηστών του www.fitness.reebok.gr σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την ενημέρωση και συγκατάθεσή του επισκέπτη / χρήστη -όπου η τελευταία απαιτείται-, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ενδέχεται όμως προσωπικά στοιχεία να κοινοποιηθούν σε συνδεδεμένες με την Reebok εταιρείες για την βέλτιστη υλοποίηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

Η Reebok είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες / χρήστες και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του www.fitness.reebok.gr. Για τους σκοπούς της εν λόγω επεξεργασίας θα χρησιμοποιούνται μέθοδοι κρυπτογράφησης και ανωνυμοποίησης, ώστε να μην είναι δυνατή η σύνδεση της ταυτότητας του επισκέπτη / χρήστη με τα δεδομένα των αποτελεσμάτων των στατιστικών μελετών.
Στα πλαίσια των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας η Reebok ενδέχεται να αναθέσει συγκεκριμένες μορφές επεξεργασίας σε τρίτους Υπευθύνους επεξεργασίας σύμφωνα με τις αρχές του Ν. 2472/1997 και ειδικότερα υπό τους όρους ασφάλειας του άρθρου 10 του 2472/1997.
Για θέματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων και προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης, ο επισκέπτης / χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: adidas.a@adidas.com.
Μόνο έπειτα από σχετική συγκατάθεση των χρηστών / επισκεπτών / μελών η Reebok θα αποστέλλει κατά καιρούς ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στους χρήστες / επισκέπτες / μέλη του www.fitness.reebok.gr. Σε κάθε e-mail θα υπάρχουν οδηγίες για τη διαγραφή τους από τον αντίστοιχο κατάλογο.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIES

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES

 

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στη φορητή συσκευή σας. Στο τμήμα αυτό, χρησιμοποιούμε τον όρο «cookies» ως γενικότερο όρο, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα cookies, τα Flash cookies, τα web beacons, και το JavaScript. Τα cookies δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο και αφαιρούνται αυτόματα όταν λήξουν. Κάποια cookies λήγουν κατά το τέλος της επίσκεψής σας στο διαδίκτυο ενώ άλλα αποθηκεύονται για μικρό χρονικό διάστημα.

 

Γιατί χρησιμοποιούμε τα cookies;

Η Reebok χρησιμοποιεί τα cookies ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι η επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη. Υπάρχουν διαφορετικά είδη cookies, ενώ το κάθε είδος παρέχει διαφορετικές λειτουργίες. Μερικά είδη υπάρχουν για να σας επιτρέψουν να περιηγηθείτε την ιστοσελίδα και να δείτε ορισμένες λειτουργίες. Άλλα είδη μας ενημερώνουν αναφορικά με την εμπειρία περιήγησής σας, όπως π.χ. όταν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο να βρείτε αυτό που αναζητάτε, για να μπορούμε να βελτιωθούμε και να είναι η μελλοντική σας επίσκεψη όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη.

Η Reebok μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του www.fitness.reebok.gr χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως google analytics για την στατιστική ανάλυση της επισκεψιμότητας του www.fitness.reebok.gr και την τοποθεσία σας.
Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τα cookies.

Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε ή να αποτρέψετε να αποθηκεύονται τα cookies στον υπολογιστή σας ή στη φορητή συσκευή σας, χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Το τμήμα «βοήθεια» στο πρόγραμμα περιήγησής σας θα σας παράσχει πληροφορίες για το πως μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies σας.

Δείτε πως λειτουργεί αυτό για το δικό σας πρόγραμμα περιήγησης στις εξής διευθύνσεις:
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/gp/cookies/en
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (flash cookies): http://www.adobe.com/security/flashplayer/articles/lso/